KOOPERATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ INŽENÝRŮ

Kooperativní vzdělávání inženýrů je duální vysokoškolské studium s integrovanou výukou povolání (včetně ukončení HWK (řemeslnická komora) a ukončením jako diplomovaný inženýr (FH)). Výuka je výrazně orientovaná na praxi a nabízí velmi intenzivní přístup.

Další informace o kooperativním vzdělávání inženýrů naleznete na www.kia-studium.de.

STUDIJNÍ OBOR ELEKTRONIK/ELEKTRONIČKA
SPECIALIZACE - ENERGETICKÁ TECHNIKA A TECHNIKA BUDOV

s hlavními studijními tématy:

 • elektroenergetická technika
 • technika pohonů


Doba studia:

 • 5 let


Ukončení:

 • po 2,5 letech: tovaryšská zkouška u Řemeslnické komory Drážďany / vysvědčení vysoké školy
 • po 5 letech: diplomovaný inženýr

Předpoklady:

 • maturita/splněné podmínky pro přijetí na odbornou VŠ
 • solidní znalosti v přírodovědných oborech
 • dobrá znalost němčiny slovem i písmem


Místa výuky:

 • podnik
 • Vysoká škola Zittau/Görlitz
 • elektrotechnické vzdělávací centrum